Hospitalisatieverzekering KBC

Particulieren: brede dekking

Ook KBC maakt vanzelfsprekend een onderverdeling tussen particulieren en ondernemingen. KBC biedt voor particulieren een vrijwel onbeperkte dekking plus een wereldwijde geldigheid en profileert zich daarmee als één van de beste polissen op de markt van de hospitalisatieverzekeringen. Naast de standaardwaarborg voor opname in het ziekenhuis vergoedt de hospitalisatieverzekering van KBC ook de kosten voor o.a. thuisbevallingen, donortransacties, palliatieve ziekenhuiszorg en wiegendoodtests.

Jong instappen met eigen franchisekeuze

KBC benadrukt in hun aanbod het belang van het op jonge leeftijd instappen, daar u dan minder premie betaalt en dan op die manier de verzekering betaalbaar houdt wanneer u ouder wordt. KBC verplicht namelijk tot het invullen van een medische vragenlijst bij het aangaan van een verzekering, en op jonge leeftijd is de kans op aandoeningen die kunnen leiden tot aanvullende premies of uitsluiting het laagst. Ook geeft KBC u volledige vrijheid m.b.t. het kiezen van uw eigen bijdragen, de franchise. U kunt opteren voor een volledige terugbetaling (zonder franchise en een hogere premie) of het betalen van een zelf te kiezen franchise, wat u een aanzienlijke korting kan geven op uw premie (tot 30% wanneer u zelf 250 euro per jaar franchise betaalt). Tenslotte vergoedt de particuliere verzekering van KBC de ambulante medische zorg voor 29 vooraf bepaalde zware ziektes.

Ondernemingen: opnieuw brede dekking

Ook voor ondernemingen biedt KBC één algemene hospitalisatieverzekering. KBC biedt op dit vlak de mogelijkheid aan werknemers om hun collectieve verzekering individueel voort te zetten wanneer zij hun oude werkgever verlaten. De werknemer moet hiervoor ten laatste 30 dagen na het verlaten van het bedrijf een aanvraag doen, waarna hij opnieuw 30 dagen de tijd heeft om de voortzetting aan te vragen.

De verzekering voor ondernemingen wordt aangeboden aan elk bedrijf met minimum 10 tewerkgestelde werknemers. Voor het overige kenmerkt ook deze verzekering van KBC zich opnieuw door een brede dekkingsgraad. Ook alternatieve geneeswijzen als acupunctuur, osteopathie en behandelingen door een homeopaat worden bijvoorbeeld vergoed (wanneer toegepast door wettelijk gemachtigde personen). Tenslotte geldt de verzekering van KBC standaard wereldwijd.