Verschil tussen Hospitalisatieverzekering en Mutualiteit

Twee mogelijkheden

Een hospitalisatieverzekering is op twee manieren te verkrijgen, namelijk via de privéverzekeraar of het ziekenfonds, ook de mutualiteit genoemd. De verzekering van die laatste is over het algemeen vaak goedkoper maar de keerzijde ervan is dat ze ook minder waarborgen biedt dan de brede dekking die een privéverzekeraar u kan voorschotelen (hetzelfde geldt overigens voor een groepspolis die aangeboden wordt door de werkgever in vergelijking met een persoonlijke hospitalisatieverzekering).

Verschillen in cijfers

Laten we de concrete cijfers er even bij nemen. Mensen tussen de 25 en 50 jaar oud betalen voor een hospitalisatieverzekering bij de Christelijke Mutualiteiten (CM) ongeveer 85 euro per jaar, terwijl iemand van 30 jaar bij DKV ongeveer 290 euro per jaar betaalt, een aanzienlijk verschil dus. Naarmate men ouder wordt, nemen de verschillen echter wel wat af. De premie bij de mutualiteit stijgt immers per leeftijdsprong, terwijl deze van de privéverzekeraar levenslang bepaald wordt door de instapleeftijd. Iemand van 70 jaar betaalt bij het CM dus eveneens 246 euro per jaar. Voor een ouder persoon die besluit een hospitalisatieverzekering te nemen, zijn de verschillen dus erg klein wat betreft de premie.

Waarborgverschillen

Deze laatste nuance is erg belangrijk, want naast de premies bestaan er wel grote waarborgverschillen tussen beide aanbieders. Privéverzekeraars betalen bijvoorbeeld in tegenstelling tot de mutualiteiten wél kamer- en ereloonsupplementen voor een eenpersoonskamer terug, terwijl de ziekenfondsen vergoeden volgens de wettelijk vastgelegde tarieven voor twee- of meerpersoonskamers. Daarnaast betaalt de privéverzekeraar ook de kosten terug van facturen waarvan de wettelijke ziekteverzekering niets terugbetaalt, waar de verzekering van de mutualiteit dit nalaat.

Juridische factoren

Het verschil in waarborgen verklaart dus deels het verschil in premies tussen beide aanbieders. Andere factoren die hierbij meespelen zijn van juridische aard. Zo wordt de privéverzekeraar door de wet verplicht gesteld om voor elke verzekerde een 'reserve' op te bouwen en hiervoor vraagt men bijgevolg extra premie. De ziekenfondsen daarentegen worden enkel verplicht om voldoende premie te vragen om het jaar door te komen. Tenslotte zijn de privéverzekeraars verplicht om de levenslange duur van de verzekering te waarborgen (in tegenstelling tot de mutualiteiten) en dienen zij 19,25% verzekeringstaks te heffen tegenover een kleine 10% voor de ziekenfondsen.