Hospitalisatieverzekering CM

Naast de hospitalisatieverzekeringen die u bij de privémaatschappijen kunt afsluiten, bestaat er ook de mogelijkheid om uw verzekering af te sluiten bij de mutualiteit (waar u mogelijk tevens uw wettelijk verplichte ziekteverzekering geniet). We behandelen hier de grootste aanbieder onder de Belgische mutualiteiten, de Christelijke Mutualiteiten (CM).

Goedkoper

Naast elders vermeldde redenen die ervoor zorgen dat private verzekeringen vaak een duurdere premie hebben, stelt het CM tevens goedkoper te zijn omdat het in tegenstelling tot de private verzekeraars geen rekening dient te houden met een winstmarge voor de aandeelhouders.

Ervaring en gemak

Het voordeel van de hospitalisatieverzekering bij de CM (vanwege het feit dat het wettelijke ziekteverzekeraar veel ervaring heeft binnen dit terrein) is dat de verschillende waarborgen nauw zijn afgestemd op het aanrekengedrag van de ziekenhuizen en de terugbetalingen uit de ziekteverzekering. Veel mensen beschouwen het bovendien als een praktisch voordeel om hun beide verzekeringen (wettelijk verplichte plus hospitalisatie) onder één dak te hebben, terwijl men makkelijk contact kan opnemen met de instantie via de verschillende kantoren in de buurt.

Hospitaalplan

De basisverzekering gaat bij de CM onder de naam Hospitaalplan door het leven. Deze degelijke verzekering voorziet in vergoedingen voor de standaard onkosten voor ziekenhuisopnamen en maximum vergoedingen voor kamersupplementen en honorariumsupplementen, ongeacht wat voor kamer (één- of meerpersoons) de verzekerde kiest. Deze verzekering voorziet tevens in het tot op zekere hoogte terugbetalen van prothesen, orthopedische toestellen, implantaten en geneesmiddelen. Net zoals het gros van de private verzekeraars zorgt ook de CM voor terugbetaling van de ambulante kosten één maand voor en drie maanden na de opname en heeft het een speciale regeling voor de zogenaamde zware ziektes.

Hospitaalplus Basis en Comfort

Wat de CM onderscheidt van de privéverzekeraars zijn de andere twee producten uit hun arsenaal, de Hospitaalplus Basis en Hospitaalplus Comfort. Het principe van deze eerste is simpel: de CM keert u automatisch (zonder indienen van een factuur) een vast bedrag (12,37 euro) per dag uit (waarvoor het ziekenhuis een verpleegdag aanrekent). Deze verzekering is toegankelijk voor iedereen die jonger is dan 66 jaar. Ook mensen die ouder zijn, kunnen hiervan gebruik maken, maar het aantal te vergoeden hospitalisatiedagen is dan beperkt tot 180 per jaar. Het Hospitaalplan Comfort hanteert hetzelfde principe, maar hier bedraagt de dagelijkse vergoeding 25 euro per hospitalisatiedag.