Hoe vind je de beste hospitalisatieverzekering?

Vanwege het grote aanbod aan hospitalisatieverzekeringen, is een grondige analyse van dit aanbod steeds aangewezen. Iedereen die een dergelijke verzekering wil afsluiten, dient dan ook de contracten die de aanbieders kunnen voorleggen goed met elkaar te vergelijken.

Slechte gewoontes

Slechte gewoontes zoals drinken en roken kunnen de kosten van je verzekering wel wat doen stijgen. Vraag op voorhand na wat de impact is, en neem eventueel de nodige stappen!

Zware ziektes

Met name als het gaat om de gevallen van zware ziekte, kunnen er grote verschillen bestaan tussen de verschillende maatschappijen. Een aantal aanbieders hanteren in dit geval een plafonnering van de uitgaven, vaak gelijkdokter aan het drievoudige bedrag dat men van de sociale zekerheid ontvangt. Andere verzekeraars bieden wél een ongelimiteerde vergoeding, maar stellen hier dan weer een hogere premie tegenover. Ook het aantal zware ziektes die men dekt, verschilt vaak per maatschappij.

Voorwaarden voor terugbetaling

Een ander punt van aandacht zijn de voorwaarden waaronder men een vergoeding ontvangt. Een aantal contracten voorzien enkel in een terugbetaling (bij zware ziektes) wanneer er een opname in het ziekenhuis aan te pas komt. Dit is zeker niet onbelangrijk, aangezien steeds meer ingrepen en behandelingen de laatste tijd 'ambulant' plaatsvinden.

Werknemers

Bij het doorlezen van het contract moet men tevens steeds letten op de voorwaarden die voorschrijven dat men vrij blijft in de keuze van je ziekenhuis en arts. Tenslotte is er nog aandacht vereist voor de gevallen waarin men van werkgever verandert. In het geval je namelijk bij je voormalige werkgever verzekerd ben onder een groepscontract, dient u er goed op te letten of u uw specifieke voorwaarden kan meenemen naar uw nieuwe werkgever. Elk contract is namelijk wettelijk verplicht hierin te voorzien.

HIV-patiënten

Tenslotte nog een punt van aandacht voor de mensen met HIV. Een gerechtvaardigde vraag is dan of je nog een hospitalisatieverzekering kan afsluiten. Men zal sowieso eerst vragen om een medische vragenlijst in te vullen, aan de hand waarvan een adviserend geneesheer een beslissing zal nemen. De meeste maatschappijen zullen echter personen met voorafbestaande ziektes uitsluiten, hen beperkingen in de polis opleggen of een onbetaalbaar hoge premie vaststellen. Belangrijk is dus om goed met je verzekeraar te praten én alle kleine lettertjes te lezen. Privéverzekeraars zullen tevens een contract trachten te verkopen waarvan men stelt dat dit helemaal in orde is. Als men echter details er op na slaat, zal men merken dat men toch een aantal tussenkomsten uitsluit. Vraag dus steeds voldoende uitleg wanneer u uw hospitalisatieverzekering afsluit.