Hospitalisatieverzekering AXA

AXA onderscheidt zich van de andere verzekeringsmaatschappijen door zich vooral te concentreren op groepshospitalisatieverzekeringen voor ondernemingen en actoren uit de openbare sector. Laten we eerst even het 'gezondheids- en welzijnsconcept' voor ondernemingen onder de loep nemen.

Meer dan financiële dekking

AXA neemt niet voor niets het woord welzijn op in hun hospitalisatieverzekering, men gaat namelijk verder dan een allesomvattende financiële dekking voor alle aspecten die met de hospitalisatie zelf te maken hebben. Het plan bestaat naast de pijler 'vergoeding' namelijk nog uit de pijlers 'begeleiding' en 'preventie'. Concreet betekent dit dat de verzekering ook voorziet in zorg voor de kinderen wanneer een werknemer in het ziekenhuis zou belanden, vervoer naar het ziekenhuis,... Met preventie probeert men langdurige arbeidsongeschiktheid en burn-outs te vermijden.

Brede dekking

Net zoals KBC kent ook AXA een zeer brede dekkingsgraad. De hospitalisatiekosten worden wereldwijd gedekt, de waarborgen zijn zeer breed (bijvoorbeeld ook alternatieve geneeswijzen), men is vrij in de keuze van arts en ziekenhuis, er is een terugbetaling van ambulante verzorging en lijst van zware ziektes bestaat maar liefst uit 31 stuks. De peiler begeleiding houdt bovendien niet op aan de landsgrenzen, de beste verzorging in het buitenland wordt gegarandeerd (eventueel door een arts ter plekke ter sturen), een familielid kan worden laten afgereisd en er is een gratis repatriëring van eventueel meereizende kinderen voorzien. Onder de noemer preventie kunnen werknemers 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht bij de gratis hulplijn voor psychologische bijstand en advies.

Hospitalisatie voor de openbare sector

Ook aan werknemers die actief zijn in de openbare sector (bijvoorbeeld buschauffeurs van De Lijn) biedt AXA een hospitalisatieverzekering die deze werknemers en hun gezin beschermt tegen de financiële gevolgen van een hospitalisatie. AXA dekt ook hier de hospitalisatiekosten wereldwijd voor een onbeperkt bedrag. Ook hier is de dekking zeer breed, met inbegrip van alternatieve geneeswijzen en palliatieve zorg, maar ook voor bijvoorbeeld de huur van een tv-toestel in het ziekenhuis of het gebruik van een eigen koelkast en/of telefoon. De diensten van AXA staan bovendien 24 uur op 24 continu ter beschikking in zowel België als buitenland.