Hospitalisatieverzekering Argenta

Argenta biedt u een basisverzekering die echter een vrij brede dekkingsgraad heeft, inclusief een aantal terugbetalingen die bij andere maatschappijen onder aanvullende waarborgen vallen. Men adverteert deze verzekering dan ook als de hospitalisatieverzekering die u vrijheid geeft en zonder compromissen de beste voorwaarden schenkt.

Inclusief vruchtbaarheidsbehandelingen

Natuurlijk garandeert de verzekering de standaard terugbetaling van alle kosten die overblijven na tussenkomst van het ziekenfonds. Daarnaast zijn echter bijvoorbeeld ook vruchtbaarheidsbehandelingen inbegrepen, al is dit met een maximale tussenkomst van 750 euro per behandeling, net zoals de kosten voor protheses en implantaten (met ook hier een uitzondering, namelijk voor alle behandelingen die betrekking hebben op het gebit). Meer voor de hand liggende terugbetalingen zijn die voor bevallingen, ziekenvervoer (per ambulance!) en erelonen voor artsen (onbeperkt met uitzondering van enkele Brusselse ziekenhuizen).

Brede dekking, veel voorwaarden

Maar ook de ambulante kosten voor en na ziekenhuisopname en ziekenhuiskosten die u maakt in het buitenland kunnen rekenen op een vergoeding. Beperkende voorwaarde bij deze laatste is dan weer dat de opname moet plaatsvinden binnen de 90 dagen na het vertrek richting buitenland. U ziet dus dat de hospitalisatieverzekering van Argenta over het algemeen een enorm brede standaard dekking biedt, maar dat u telkens goed de kleine lettertjes in uw polis zal moeten nalezen om op de hoogte te zijn van de beperkingen per geboden waarborg.

Terugbetaling niet wettelijk verzekerde kosten

De hospitalisatieverzekering biedt u nog een extra aantrekkelijk aspect in de gevallen dat de wettelijk verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt, terwijl de gemaakte kosten wel medisch aantoonbaar noodzakelijk bleken. Argenta betaalt deze kosten namelijk integraal terug, maar ook hier geldt weer een beperking: een maximum van 620 euro per jaar per verzekerde.

Uitbreidingsmogelijkheden

Tenslotte heeft ook Argenta, ondanks de brede dekking van de basisverzekering, de nodige uitbreidingsmogelijkheden. Ten eerste kan u de vergoeding voor de ambulante kosten verhogen van 32,5 euro per dag tot 75 euro per dag. Ten tweede kan u opteren voor een extra tussenkomst voor revalidatie (weer met maximum: 750 per jaar per verzekerde) en tenslotte kan u de maximale vergoeding bij ongedekte kosten door de wettelijke ziekteverzekering verhogen tot 750 euro per jaar.