Hospitalisatieverzekering AG/Fortis

Ook bij Fortis (AG) werkt men met een verzekering voor particulieren en een versie voor ondernemingen. Beide hanteren op zeer overzichtelijke wijze een basishospitalisatieverzekering die uit te breiden is met vijf mogelijke facultatieve waarborgen.

Basiswaarborg

De basiswaarborg Hospitalisatie heeft over het algemeen een vrij brede dekking die naast de standaard te vergoeden kosten (medische kosten tijdens opname, vervoer per ziekenwagen en helikopter,...) ook het verblijf van één van de ouders van een gehospitaliseerd kind, de kosten van het verblijf van een orgaandonor en palliatieve zorg in het ziekenhuis vergoedt.

Voor- en Nazorg

De eerste aanvullende waarborg is de zogenaamde Voor- en Nazorg. Met deze waarborg voorziet u in een volledige terugbetaling van de kosten voor ambulante verzorging voor (één maand) en na (drie maanden) de opname. Deze ambulante zorg omvat o.a. medicijnen, prothesen en allerhande orthopedische apparaten zoals brillenglazen en hoorapparaten.

Zware ziekten en buitenland

De tweede waarborg beslaat het bekende luik der zware ziekten. Met deze aanvulling betaalt AG de kosten terug voor alle medische hulp die in verband staat met 30 vooraf bepaalde ernstige ziektes. De derde waarborg is de bij AG extra aan te vullen bijstand in het buitenland, waarmee u wel ineens onbeperkt in de hele wereld verzekerd bent. Deze waarborg omvat o.a. het ter plaatse sturen van een arts, repatriëring, het opsturen van medicijnen en brillen, het bezoek aan een verzekerde die in het buitenland is gehospitaliseerd en zelfs de repatriëring van het stoffelijk overschot tijdens een reis.

Medi-Assistance

Vindt u deze waarborgen nog niet ruim genoeg, dan kan AG u ook nog de uitbreidingen Medi-Assistance en Delta aanbieden. Medi-Assistance verzorgt hoofdzakelijk een vereenvoudiging van het betalingsverkeer tussen patiënt en ziekenhuis (u hoeft uw eigen facturen niet op te volgen) en wordt door meerdere maatschappijen aangeboden. Daarnaast voorziet Medi-Assistance bij AG in een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld een kinderoppas, een huishoudhulp of dierenopvang), hulp bij de levering van medisch materiaal en zelfs psychologische bijstand doorheen het ganse jaar.

Delta

Tenslotte is er nog de facultatieve waarborg Delta, speciaal ontwikkeld voor diegene die in de ganse breedte verzekerd wenst te zijn. Deze waarborg voorziet namelijk in terugbetalingen voor vruchtbaarheidsbehandelingen (een totaal van zes, met een maximum per behandeling van 1000 euro), een uitbreiding van de voor- en nazorgperiodes tot twee maanden voor en zes maanden na opname en palliatieve verzorging buiten een hospitalisatieperiode.