Wat is een hospitalisatieverzekering?

De gezondheidszorg komt in onze contreien op een steeds hoger niveau te staan, een fenomeen waar onze technologische vooruitgang mede debet aan is. Samen met deze medische vooruitgang nemen ook de prijzen van deze zorg snel toe. Daarom is een hospitalisatieverzekering voor veel mensen op dit moment eerder een must dan een luxe.

Medische zorg wordt duurder

Natuurlijk kent onze welvaartsstaat een oerdegelijk systeem van sociale zekerheid en toch wint deze hospitalisatieverzekering (of deze nu individueel of door de werkgever wordt afgesloten) steeds meer terrein. Dit is te wijten aan het feit dat zelfs een zeer korte opname in het ziekenhuis nog steeds vaak een berg geld kost, waarvan de patiënt gemiddeld 20 procent voor eigen rekening dient te nemen. Om een voorbeeld te geven: voor een bevalling met ziekenhuisverblijf (met eigen kamer) betaal je in de meeste ziekenhuizen tot 1.500 €.

Wat kan de hospitalisatieverzekering voor u betekenen?

Op deze momenten biedt een hospitalisatieverzekering uitkomst. Deze verzekering zorgt namelijk voor een terugbetaling van al uw medische kosten, uitgezonderd een vast bedrag dat je steeds zelf dient te blijven betalen. De verzekering dekt namelijk in geval van hospitalisatie of zware ziekte alle uitgaven die niet door de sociale zekerheid vergoed worden. De dekking van deze verzekering is de laatste jaren steeds groter geworden, zo worden tegenwoordig ook de kosten voor en na een ziekenhuisopname, van medische thuisbehandelingen en van dagopnames in het ziekenhuis vergoed.

papierwerk

Betaalbare premies

Dit gaat logischerwijs gepaard met een recente stijging van de premies. Toch is er een manier om je premie constant te houden en op die manier je verzekering betaalbaar te houden. Het is namelijk mogelijk om met je verzekeringsmaatschappij te onderhandelen over een zogenaamde 'bevriezing' van je premie. Hier tegenover staat dan een hogere 'franchise', dit is het deel van de kosten dat je hoe dan ook altijd zelf zult moeten betalen.

Bepalen van de premie

Ook voor de hospitalisatieverzekering geldt het principe dat de premie zal stijgen wanneer de kans groter is dat het risico waartegen men zich verzekert zich zal voordoen. Hou ouder men is op het moment van afsluiten, hoe meer premie men dus zal betalen. Andere factoren die de hoogte van de premie beïnvloeden zijn woonplaats en geslacht. Anders dan de hogere levensverwachting misschien doet vermoeden, zullen vrouwen vanaf een zekere leeftijd toch een hogere premie moeten betalen dan mannen. Dit is omdat ze zwanger zouden kunnen worden, wat een verhoogd risico voor de gezondheid met zich meebrengt.